Τζουράς

Έγχορδα
Ο Τζουράς είναι ένα μακρύλαιμο νυκτό έγχορδο όργανο, που προέρχεται από το Μπουζούκι. Είναι οκτάχορδος ή εξάχορδος, έχει μανίκι και κεφαλάρι Μπουζουκιού, αλλά μικρότερο σκάφος, περίπου διπλάσιο από του Μπαγλαμά. Ο ήχος του είναι πιο βαθύς, επειδή ο λαιμός και το καπάκι είναι μικρότερα από αυτά του Μπουζουκιού. Κουρδίζεται σε Ρε-Λα-Ρε, ενώ ο μικρότερος τζουράς σε Σολ-Ρε-Σολ. Κατασκευάζεται από τα ίδια υλικά και με παρόμοιες τεχνικές με αυτές του μπουζουκιού. Χρονολογικά είναι μεταγενέστερος από τον Μπαγλαμά, ενώ ο οκτάχορδος πιο πρόσφατος και σπάνια χρησιμοποιείται. Ο ήχος του Τζουρά θυμίζει Μπουζούκι αλλά έχει τη δική του ιδιαίτερη χροιά, με αποτέλεσμα να έχει κατακτήσει σήμερα ξεχωριστή θέση στην ελληνική λαϊκή ορχήστρα.

Φωτογραφία

Ηχογράφηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο