Οπτικοακουστικό Αρχείο

Η Ψηφιακή Βάση Δεδομένων για τον Μουσικό Πολιτισμό του Β. Αιγαίου έχει δημιουργηθεί με τη συνεργασία των Εργαστηρίων, Κοινωνικής – Πολιτισμικής, Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Σωτήρη Χτούρη και του Εργαστηρίου, Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης, του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή, Δημήτρη Παπαγεωργίου.

Σε αυτήν περιλαμβάνεται και είναι προσβάσιμη σε όλους η ενότητα «Κιβωτός του Αιγαίου» – Μουσικά σταυροδρόμια στο Αιγαίο. Λέσβος 19ος- 20ός αιώνας» που είναι ένα πλήρες αρχείο παραδοσιακών τραγουδιών, αρχείο και βιογραφίες παραδοσιακών τραγουδιστών, οργάνων κλπ.

Τα δεδομένα προέρχονται από πέντε ερευνητικές καταγραφές.

Η πρώτη και η δεύτερη (σύγχρονη) επιτόπια ερευνητική προσπάθεια στο χώρο του Βορειοανατολικού Αιγαίου έγινε με πρωτοβουλία του Νίκου Διονυσόπουλου, την περίοδο 1986 – 1991.

Η τρίτη ερευνητική προσπάθεια, ολοκληρώθηκε από μια διεπιστημονική ομάδα, που συνεργάστηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Κιβωτός του Αιγαίου» με επιστημονική ευθύνη του καθηγητή, Σωτήρη Χτούρη από τον Σεπτέμβριο του 1995 έως τον Σεπτέμβριο του 1998.

Η τέταρτη ερευνητική καταγραφή ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη πρότυπου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τη φιλοξενία, διαχείριση και αξιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου της αιγαιοπελαγίτικης μουσικής παράδοσης», με επιστημονικούς υπεύθυνους τους καθηγητές, Σωτήρη Χτούρη και Δημήτρη Παπαγεωργίου.

Η πέμπτη ερευνητική καταγραφή (01.03.2007- 30.06.2009) ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Δημιουργία διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για την καταγραφή και προβολή του Μουσικού Πολιτισμού στο Βόρειο Αιγαίο – Ικαρία», με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Σωτήρη Χτούρη.

Κατά την διάρκεια του έργου ψηφιοποιήθηκαν συνολικά περισσότερα από 1.200 τεκμήρια σε μορφή κασσετών ήχου, DAT ή video και 1.000 φωτογραφίες. Μετά από επιλογή, τεκμηριώθηκαν και είναι διαθέσιμα προς το κοινό μέσα από την συλλογή με τίτλο Συλλογή προβολής πολιτιστικών δεδομένων του Μουσικού Πολιτισμού του Βορείου Αιγαίου η οποία φιλοξενείται στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η συλλογή συνεχίζει να ενημερώνεται σταδιακά με νέα τεκμήρια με στόχο την  διάθεση του συνόλου του ερευνητικού υλικού στο ευρύ κοινό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο